Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 24,2 °C στις 14:36 
Ελάχιστη θερμοκρασία 12,2 °C στις 07:00
Διακύμανση θερμοκρασίας 12,0 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,1 °C στις 13:43 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 10,9 °C στις 07:00
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 12,2 °C στις 07:01
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 24,2 °C στις 14:36
Μέγιστη υγρασία 62 % στις 06:36 
Ελάχιστη υγρασία 32 % στις 13:20
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 47 km/h στις 17:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 23 km/h (F4) στις 17:31
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 105° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1001,0 mb στις 17:32

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: