Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 21,5 °C στις 12:12 
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,4 °C στις 22:56
Διακύμανση θερμοκρασίας 7,1 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 18,4 °C στις 10:08 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 11,5 °C στις 15:35
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 13,6 °C στις 15:38
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 21,5 °C στις 12:12
Μέγιστη υγρασία 92 % στις 20:48 
Ελάχιστη υγρασία 49 % στις 12:52
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 67,1 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 132,0 mm/hr στις 15:57
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 24,1 mm στις 16:27
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 49 km/h στις 12:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 33 km/h (F5) στις 12:55
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 52° NE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1014,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1009,0 mb στις 13:07

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: