Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 30,4 °C στις 16:09 
Ελάχιστη θερμοκρασία 17,9 °C στις 06:19
Διακύμανση θερμοκρασίας 12,5 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 30,1 °C στις 16:26 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 16,8 °C στις 06:33
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 17,9 °C στις 06:19
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,3 °C στις 17:00
Μέγιστη υγρασία 60 % στις 07:45 
Ελάχιστη υγρασία 29 % στις 15:58
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 15 km/h στις 15:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 11 km/h (F2) στις 17:27
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 139° SE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1018,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,0 mb στις 15:43

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: