Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 19,9 °C στις 13:57 
Ελάχιστη θερμοκρασία 8,9 °C στις 00:00
Διακύμανση θερμοκρασίας 11,0 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,5 °C στις 14:24 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 7,2 °C στις 00:00
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 8,9 °C στις 00:00
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 19,9 °C στις 13:57
Μέγιστη υγρασία 68 % στις 00:00 
Ελάχιστη υγρασία 42 % στις 13:59
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 33 km/h στις 12:43
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 21 km/h (F4) στις 12:52
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 104° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1009,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1001,0 mb στις 23:32

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: