Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 33,0 °C στις 16:05 
Ελάχιστη θερμοκρασία 23,0 °C στις 04:57
Διακύμανση θερμοκρασίας 10,0 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 33,3 °C στις 16:05 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,8 °C στις 04:59
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 23,0 °C στις 04:58
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 32,8 °C στις 16:05
Μέγιστη υγρασία 53 % στις 07:47 
Ελάχιστη υγρασία 32 % στις 16:41
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 29 km/h στις 16:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 15 km/h (F3) στις 16:52
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 110° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1016,0 mb στις 11:52
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1013,0 mb στις 01:52

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: