Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 29,3 °C στις 15:35 
Ελάχιστη θερμοκρασία 20,5 °C στις 06:58
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,8 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 33,0 °C στις 12:29 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,8 °C στις 05:58
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 20,5 °C στις 06:58
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 32,3 °C στις 12:54
Μέγιστη υγρασία 84 % στις 03:28 
Ελάχιστη υγρασία 63 % στις 15:35
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 16 km/h στις 10:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 10 km/h (F2) στις 22:52
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 270° W  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1014,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1011,0 mb στις 05:47

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: