Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 28,8 °C στις 17:22 
Ελάχιστη θερμοκρασία 20,2 °C στις 05:25
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,6 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 30,0 °C στις 17:48 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 20,3 °C στις 00:38
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 20,2 °C στις 05:25
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,3 °C στις 17:22
Μέγιστη υγρασία 68 % στις 08:46 
Ελάχιστη υγρασία 46 % στις 15:57
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 21 km/h στις 12:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 14 km/h (F3) στις 12:18
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 336° NNW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1011,0 mb στις 12:07
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1008,0 mb στις 00:00

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: