Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Κάτω Λεχωνίων - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 24,0 °C στις 15:45 
Ελάχιστη θερμοκρασία 13,5 °C στις 06:45
Διακύμανση θερμοκρασίας 10,5 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 24,2 °C στις 17:33 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 12,7 °C στις 07:50
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 13,5 °C στις 06:45
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 24,0 °C στις 15:45
Μέγιστη υγρασία 69 % στις 06:45 
Ελάχιστη υγρασία 46 % στις 15:47
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 12 km/h στις 13:23
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 8 km/h (F2) στις 15:21
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 301° WNW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1027,0 mb στις 09:13
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1025,0 mb στις 03:12

Καταγραφές

:<Τρέχουσες συνθήκες>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:


Page updated 17/10/2017 10:20:03 πμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)