Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 16,1 °C στις 12:32 
Ελάχιστη θερμοκρασία 7,4 °C στις 02:10
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,7 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,9 °C στις 12:23 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 5,1 °C στις 01:28
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 7,4 °C στις 02:11
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 16,1 °C στις 12:32
Μέγιστη υγρασία 71 % στις 05:48 
Ελάχιστη υγρασία 50 % στις 20:19
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 21 km/h στις 18:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 16 km/h (F3) στις 20:21
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 347° NNW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1014,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1008,0 mb στις 17:06

Καταγραφές

:<Τρέχουσες συνθήκες>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:


Page updated 21/1/2018 8:10:01 πμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)