Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 30,1 °C στις 15:50 
Ελάχιστη θερμοκρασία 16,2 °C στις 05:16
Διακύμανση θερμοκρασίας 13,9 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 30,2 °C στις 16:17 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 15,7 °C στις 04:10
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 16,2 °C στις 05:16
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,6 °C στις 15:50
Μέγιστη υγρασία 70 % στις 06:03 
Ελάχιστη υγρασία 35 % στις 13:27
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 24 km/h στις 15:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 13 km/h (F3) στις 15:39
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 114° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1018,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1013,0 mb στις 23:19

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: