Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 19,2 °C στις 16:01 
Ελάχιστη θερμοκρασία 8,5 °C στις 06:36
Διακύμανση θερμοκρασίας 10,7 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,5 °C στις 16:02 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 6,5 °C στις 06:40
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 8,5 °C στις 06:36
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 19,2 °C στις 16:01
Μέγιστη υγρασία 65 % στις 21:06 
Ελάχιστη υγρασία 35 % στις 15:53
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 23 km/h στις 16:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 9 km/h (F2) στις 16:57
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 120° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1024,8 mb στις 01:19
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1017,9 mb στις 19:49

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: