Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Χθεσινές καιρικές συνθήκες
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 16,6 °C στις 14:50 
Ελάχιστη θερμοκρασία 8,3 °C στις 05:21
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,3 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 16,3 °C στις 15:07 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 6,7 °C στις 05:21
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 8,3 °C στις 05:21
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 16,6 °C στις 14:50
Μέγιστη υγρασία 78 % στις 17:59 
Ελάχιστη υγρασία 62 % στις 01:14
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 16 km/h στις 11:30
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 10 km/h (F2) στις 11:34
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 307° NW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1021,0 mb στις 07:56
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1019,0 mb στις 13:11

Καταγραφές

:<Τρέχουσες συνθήκες>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:


Page updated 25/11/2017 3:30:01 πμ
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)