Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 14,6 °C στις 12:55 
Ελάχιστη θερμοκρασία 12,2 °C στις 00:00
Διακύμανση θερμοκρασίας 2,4 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 13,1 °C στις 12:11 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 9,2 °C στις 02:05
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 11,3 °C στις 02:07
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 14,6 °C στις 12:55
Μέγιστη υγρασία 76 % στις 10:36 
Ελάχιστη υγρασία 64 % στις 03:25
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 1,2 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 1,2 mm στις 09:22
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 26 km/h στις 04:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 16 km/h (F3) στις 04:13
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 114° ESE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1027,0 mb στις 00:00
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1024,0 mb στις 14:06

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: