Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Τα γραφήματα εμφανίζουν θερμοκρασίες, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, βροχόπτωση και ταχύτητα ανέμου για τις τελευταίες 24 ώρες.

Weather Graphs
Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να εμφανιστεί το αντίστοιχο γράφημα.
Temperature Graph Thumbnail Temp Min/Max Graph Thumbnail Pressure Graph Thumbnail Wind Graph Thumbnail Wind Direction Thumbnail
Humidity Graph Thumbnail Today's Rainfall Graph Thumbnail Rain Graph Thumbnail Daily Rain Graph Thumbnail Wind Chill Graph Thumbnail

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>:


Τελευταία ανανέωση 6/12/2022 6:30:01 πμ