Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα έτους.
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 24,2 °C 2:36 μμ στις 17 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,5 °C 7:54 πμ στις 26 Ιανουάριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 11,3 °C 4:22 μμ στις 12 Μάρτιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -11,6 °C 7:13 πμ στις 19 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,1 °C 1:43 μμ στις 17 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -3,2 °C 3:31 μμ στις 13 Ιανουάριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας  -0,3 °C 8:06 πμ στις 26 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 24,2 °C 2:36 μμ στις 17 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 13,6 °C 04 Μάρτιος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 7,4 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 91 % 5:22 μμ στις 10 Φεβρουάριος
Ελάχιστη υγρασία 21 % 2:02 μμ on 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 14,3 °C 03 Μάρτιος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,9 °C 10 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 36,8 mm/hr 7:14 πμ στις 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 18,0 mm 7:02 πμ on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 129,5 mm 13 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 209,9 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 16 ημέρες to 09 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 3 ημέρες  14 Ιανουάριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 99 km/h 4:38 μμ στις 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτων) 63 km/h 3:31 μμ στις 13 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 995,0 mb 10:05 μμ στις 17 Ιανουάριος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1034,0 mb 8:12 πμ στις 28 Ιανουάριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: