Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα έτους.
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 33,4 °C 05:08 μμ στις 08 Ιούνιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 1,5 °C 07:54 πμ στις 26 Ιανουάριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 20,2 °C 05:11 μμ στις 07 Μάιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -11,6 °C 07:13 πμ στις 19 Ιανουάριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 34,0 °C 04:56 μμ στις 14 Ιούνιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -3,2 °C 03:31 μμ στις 13 Ιανουάριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας  -0,3 °C 08:06 πμ στις 26 Ιανουάριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 33,4 °C 04:56 μμ στις 13 Ιούνιος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 22,0 °C 06 Ιούνιος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 7,4 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη υγρασία 98 % 04:30 πμ στις 07 Μάιος
Ελάχιστη υγρασία 21 % 02:02 μμ on 18 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 17,4 °C 24 Απρίλιος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,9 °C 10 Ιανουάριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 72,9 mm/hr 12:39 μμ στις 23 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 18,0 mm 07:02 πμ on 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 129,5 mm 13 Ιανουάριος
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 209,9 mm Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 34 ημέρες to 29 Απρίλιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 6 ημέρες  10 Μάιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 99 km/h 04:38 μμ στις 13 Ιανουάριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτων) 63 km/h 03:31 μμ στις 13 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 994,0 mb 03:17 μμ στις 23 Μάρτιος
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1034,0 mb 08:12 πμ στις 28 Ιανουάριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: