Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 24,2 °C 2:36 μμ στις 17 Μάρτιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 2,2 °C 4:16 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστο σημείο δρόσου 11,3 °C 4:22 μμ στις 12 Μάρτιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -9,1 °C 12:00 πμ στις 01 Μάρτιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,1 °C 1:43 μμ στις 17 Μάρτιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -1,5 °C 1:46 πμ στις 01 Μάρτιος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 1,7 °C 6:02 πμ στις 01 Μάρτιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 24,2 °C 2:36 μμ στις 17 Μάρτιος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 13,6 °C 04 Μάρτιος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 10,4 °C 01 Μάρτιος
Μέγιστη υγρασία 86 % 5:58 πμ on 03 Μάρτιος
Ελάχιστη υγρασία 27 % 3:27 μμ on 04 Μάρτιος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 14,3 °C 03 Μάρτιος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 5,7 °C 05 Μάρτιος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 2,8 mm/hr 11:35 μμ στις 05 Μάρτιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,0 mm 11:56 μμ στις 05 Μάρτιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 3,0 mm 05 Μάρτιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 12 ημέρες  17 Μάρτιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 1 ημέρες  05 Μάρτιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 64 km/h 2:18 μμ στις 08 Μάρτιος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 39 km/h 12:57 μμ στις 08 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 996,0 mb 5:02 πμ στις 18 Μάρτιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1022,0 mb 8:57 πμ στις 01 Μάρτιος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: