Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 23,3 °C 4:38 μμ στις 03 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 4,9 °C 7:19 πμ στις 10 Απρίλιος
Μέγιστο σημείο δρόσου 14,1 °C 8:23 μμ στις 01 Απρίλιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -11,1 °C 11:20 πμ στις 09 Απρίλιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 21,8 °C 5:03 μμ στις 03 Απρίλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 1,7 °C 8:18 πμ στις 09 Απρίλιος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 4,3 °C 8:18 πμ στις 09 Απρίλιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 23,3 °C 4:38 μμ στις 03 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 12,7 °C 04 Απρίλιος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 14,2 °C 09 Απρίλιος
Μέγιστη υγρασία 87 % 12:31 μμ on 06 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 18 % 5:19 μμ on 09 Απρίλιος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 14,3 °C 02 Απρίλιος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 3,3 °C 05 Απρίλιος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 4,1 mm/hr 11:14 πμ στις 06 Απρίλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,3 mm 11:14 πμ στις 06 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 0,3 mm 06 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 6 ημέρες  12 Απρίλιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 1 ημέρες  06 Απρίλιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 50 km/h 3:19 μμ στις 01 Απρίλιος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 19 km/h 3:12 μμ στις 01 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 983,6 mb 8:23 μμ στις 01 Απρίλιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1028,5 mb 10:46 μμ στις 09 Απρίλιος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: