Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 31,9 °C 4:43 μμ στις 02 Απρίλιος
Ελάχιστη θερμοκρασία 8,3 °C 6:35 πμ στις 04 Απρίλιος
Μέγιστο σημείο δρόσου 16,7 °C 6:59 μμ στις 16 Απρίλιος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -6,3 °C 4:36 μμ στις 11 Απρίλιος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 30,4 °C 3:32 μμ στις 16 Απρίλιος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 4,7 °C 6:03 πμ στις 20 Απρίλιος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 8,3 °C 6:35 πμ στις 04 Απρίλιος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,8 °C 3:06 μμ στις 15 Απρίλιος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 18,3 °C 17 Απρίλιος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 20,2 °C 22 Απρίλιος
Μέγιστη υγρασία 92 % 4:03 πμ on 20 Απρίλιος
Ελάχιστη υγρασία 9 % 4:43 μμ on 02 Απρίλιος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 20,7 °C 11 Απρίλιος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 6,3 °C 23 Απρίλιος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 285,1 mm/hr 9:23 πμ στις 21 Απρίλιος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 12,8 mm 12:03 πμ στις 20 Απρίλιος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 23,8 mm 21 Απρίλιος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 44 ημέρες  18 Απρίλιος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 2 ημέρες  23 Απρίλιος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 79 km/h 7:22 μμ στις 21 Απρίλιος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 35 km/h 6:03 πμ στις 20 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 997,2 mb 7:04 μμ στις 17 Απρίλιος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1025,0 mb 10:53 πμ στις 12 Απρίλιος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: