Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 32,1 °C 05:19 μμ στις 02 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 17,3 °C 06:22 πμ στις 20 Σεπτέμβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 19,3 °C 01:44 μμ στις 17 Σεπτέμβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου 1,7 °C 10:53 μμ στις 25 Σεπτέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 33,1 °C 06:35 μμ στις 02 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,2 °C 12:00 μμ στις 25 Σεπτέμβριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 17,3 °C 06:23 πμ στις 20 Σεπτέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 31,7 °C 04:53 μμ στις 03 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 23,3 °C 06 Σεπτέμβριος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 22,6 °C 25 Σεπτέμβριος
Μέγιστη υγρασία 86 % 11:13 μμ on 12 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 21 % 06:21 μμ on 11 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 12,5 °C 24 Σεπτέμβριος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 3,7 °C 25 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 74,9 mm/hr 10:41 μμ στις 12 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 7,4 mm 10:45 μμ στις 12 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 7,4 mm 12 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 13 ημέρες  11 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 1 ημέρες  12 Σεπτέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 52 km/h 10:24 μμ στις 12 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 34 km/h 10:32 μμ στις 12 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1007,0 mb 03:56 μμ στις 04 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1026,0 mb 10:29 μμ στις 25 Σεπτέμβριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: