Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,4 °C 1:10 μμ στις 03 Δεκέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 4,9 °C 7:34 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 8,9 °C 10:38 πμ στις 06 Δεκέμβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -9,8 °C 3:36 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 17,5 °C 2:24 μμ στις 06 Δεκέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -0,1 °C 2:03 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 3,5 °C 1:04 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 20,4 °C 1:10 μμ στις 03 Δεκέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 11,2 °C 03 Δεκέμβριος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 14,1 °C 04 Δεκέμβριος
Μέγιστη υγρασία 83 % 3:18 πμ on 04 Δεκέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 25 % 3:22 πμ on 01 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 11,0 °C 06 Δεκέμβριος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 6,0 °C 04 Δεκέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 2,1 mm/hr 9:34 μμ στις 03 Δεκέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 3,6 mm 12:38 πμ στις 04 Δεκέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 6,4 mm 03 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 2 ημέρες  02 Δεκέμβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 2 ημέρες  04 Δεκέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 65 km/h 3:09 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 34 km/h 3:15 πμ στις 01 Δεκέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 996,0 mb 1:02 μμ στις 07 Δεκέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1018,0 mb 8:02 πμ στις 01 Δεκέμβριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: