Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 29,2 °C 4:27 μμ στις 06 Οκτώβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 11,5 °C 4:49 πμ στις 26 Οκτώβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 20,5 °C 9:35 μμ στις 04 Οκτώβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου 0,9 °C 3:33 πμ στις 14 Οκτώβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 31,3 °C 4:53 μμ στις 05 Οκτώβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 9,3 °C 4:49 πμ στις 26 Οκτώβριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 11,5 °C 4:49 πμ στις 26 Οκτώβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 29,4 °C 4:52 μμ στις 05 Οκτώβριος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 20,4 °C 06 Οκτώβριος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 19,2 °C 20 Οκτώβριος
Μέγιστη υγρασία 93 % 9:32 πμ on 29 Οκτώβριος
Ελάχιστη υγρασία 25 % 2:39 μμ on 01 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 10,9 °C 26 Οκτώβριος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 5,0 °C 19 Οκτώβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 132,0 mm/hr 3:57 μμ στις 28 Οκτώβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 24,1 mm 4:27 μμ στις 28 Οκτώβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 67,1 mm 28 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 9 ημέρες  07 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 1 ημέρες  08 Οκτώβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 49 km/h 11:28 πμ στις 13 Οκτώβριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 34 km/h 4:21 μμ στις 13 Οκτώβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1002,0 mb 6:07 πμ στις 13 Οκτώβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1025,0 mb 10:37 μμ στις 20 Οκτώβριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: