Κάτω Λεχώνια Μαγνησίας

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες καταγραφές από 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά
Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 38,9 °C at 04:57 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία -4,7 °C at 07:08 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστο σημείο δρόσου 24,4 °C at 08:34 μμ on 01 Ιούλιος 2017
Ελάχιστο σημείο δρόσου -13,0 °C at 12:01 μμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 41,7 °C at 06:07 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,5 °C at 05:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας  -12,0 °C at 05:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 42,6 °C at 06:17 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 27,5 °C at 07:02 πμ on 25 Ιούνιος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία -0,5 °C at 03:13 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη υγρασία 100 % at 10:57 μμ on 15 Νοέμβριος 2016
Ελάχιστη υγρασία 11 % at 03:50 μμ on 19 Αύγουστος 2017
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 18,6 °C on 06 Απρίλιος 2016
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,3 °C on 27 Οκτώβριος 2016
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 183,9 mm/hr at 11:37 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 38,1 mm at 11:50 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 129,5 mm on 13 Ιανουάριος 2018
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 209,9 mm Φεβρουάριος 2018
Μεγαλύτερη  περίοδος ανομβρίας 34 ημέρες to 29 Απρίλιος 2018
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 6 ημέρες to 21 Ιανουάριος 2017
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 99 km/h at 04:38 μμ on 13 Ιανουάριος 2018
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 63 km/h at 03:31 μμ on 13 Ιανουάριος 2018
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 992,0 mb at 06:16 πμ on 07 Ιανουάριος 2016
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1039,3 mb at 09:39 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: