Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες καταγραφές από 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 43,4 °C at 5:20 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Ελάχιστη θερμοκρασία -4,7 °C at 7:08 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστο σημείο δρόσου 24,4 °C at 8:34 μμ on 01 Ιούλιος 2017
Ελάχιστο σημείο δρόσου -20,6 °C at 7:48 μμ on 18 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 41,7 °C at 6:07 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,5 °C at 5:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας  -12,0 °C at 5:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 42,6 °C at 6:17 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 28,5 °C at 10:02 μμ on 02 Ιούλιος 2021
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία -0,5 °C at 3:13 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη υγρασία 100 % at 10:57 μμ on 15 Νοέμβριος 2016
Ελάχιστη υγρασία 4 % at 1:39 πμ on 02 Ιούλιος 2021
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 20,7 °C on 09 Νοέμβριος 2022
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 0,3 °C on 10 Οκτώβριος 2021
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 183,9 mm/hr at 11:37 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 38,1 mm at 11:50 πμ on 26 Σεπτέμβριος 2015
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 150,3 mm on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 209,9 mm Φεβρουάριος 2018
Μεγαλύτερη  περίοδος ανομβρίας 43 ημέρες to 20 Μάιος 2020
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 7 ημέρες to 07 Απρίλιος 2020
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 101 km/h at 3:56 μμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 63 km/h at 7:04 πμ on 11 Ιανουάριος 2022
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 983,6 mb at 8:23 μμ on 01 Απρίλιος 2021
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1042,0 mb at 9:35 μμ on 20 Ιανουάριος 2020

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: