Κάτω Λεχώνια Βόλου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 30 m

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες καταγραφές ανά μήνα από 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Μέγιστα-ελάχιστα για τον μήνα Ιανουάριο

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 23,3 °C at 2:56 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη θερμοκρασία -4,7 °C at 7:08 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστο σημείο δρόσου 14,7 °C at 11:42 πμ on 06 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστο σημείο δρόσου -20,6 °C at 7:48 μμ on 18 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,7 °C at 3:00 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,5 °C at 5:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας -12,0 °C at 5:00 πμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 23,3 °C at 2:56 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 15,3 °C at 11:59 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία -0,5 °C at 3:13 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη υγρασία 96 % at 7:51 πμ on 06 Ιανουάριος 2017
Ελάχιστη υγρασία 10 % at 7:48 μμ on 18 Ιανουάριος 2022
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 13,8 °C on 23 Ιανουάριος 2020
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,8 °C on 29 Ιανουάριος 2017
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 52,7 mm/hr at 11:30 πμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 19,2 mm at 8:51 πμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 150,3 mm on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 178,3 mm Ιανουάριος 2022
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 13 ημέρες to 26 Ιανουάριος 2020
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 6 ημέρες to 21 Ιανουάριος 2017
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 101 km/h at 3:56 μμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 63 km/h at 7:04 πμ on 11 Ιανουάριος 2022

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: